Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ISPS Kursus (København)

May 9, 2017 @ 8:00 am - May 10, 2017 @ 5:00 pm

ISPS kursusDen 11. september 2001 gennemførte Al Qaeda flere terrorhandlinger mod USA. Efterfølgende blev sikkerheden skærpet omkring grænseovervågning og visitation / sikkerhedstjek i forbindelse med flyrejser og fra den ene dag til den anden, blev mobiliteten af mennesker og gods begrænset og besværliggjort.

SOLAS reglerne, der blev indført efter Titanics forlis, og som flere gange er revideret, blev strammet op, og fra 1. juli 2004 skulle havnefaciliteter indrettes, så de var terrorsikrede.

Jfr. SOLAS reglerne vedtog EU-direktiv nr. 775 fra 2004, der reguler området og direktivet er implementeret i dansk lovgivning i to Lovbekendtgørelser, nr. 896 af 9. juli 2010 og 414 af 8. maj 2012

Derudover er der udgivet vejledninger om, hvorledes man skal forholde sig, men hvorledes den enkelte havn og hvorledes havne i det hele taget skal indrettes for at leve op til kravene jfr. SOLAS reglerne, EU – direktivet og bekendtgørelserne, er ikke anvist.

Kurset afvikles i København over de to følgende dage d. 9. og 10. maj 2017. Pris 8900,-

Formål:
Kursets formål er at gennemgå relevant lovgivning med fokus på

SOLAS reglerne (Dansk oversættelse anvendes på kurset)
EU reglerne og udmøntningen i de danske bekendtgørelser
Bekendtgørelsernes udmøntning i Kystdirektoratets vejledninger
Sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet
Krav til indhegning, herunder hegnstyper, højder, standarder mv.
Krav til overvågning, patruljering, adgangs – opholds – og udgangskontrol
Sikring af forskellige havne, herunder:
Priser
Faldgrupper
Beredskabsplaner
Kommunikationsplaner
Mål:
Kursisterne skal have en indsigt i reglerne, der gør dem i stand til at lede sikkerheden af en havn / havnefacilitet samt kunne projektere og lede en ISPS sikring af et område, herunder kunne gennemskue tilbud på opførelse af sikringsforanstaltningers prisniveau og Return on Investment (ROI)

Underviser:
Underviseren er Uvildig certificeret Sikringsrådgiver Johnny Dalgaard, der har en over 20 års erfaring med sikkerhed fra forsvaret, politiet (Maritimt Politi) og som er ISO 9001: 2008 certificeret under SikkerhedsBranchen og DIC. Certifikat nummer 48762 med over 100 points, hvilket vil sige, at han har lov til at yde uvildig sikringsrådgivning af de størst tænkelige projekter.

Johnny Dalgaard har arbejdet siden 1996 som kursusleder og kursusafholder for voksne. Tilfredshedsmåling på kurserne ligger på 5 – skalaen på 4,8.

Sprog:
Kurset er på dansk
ISPS – reglerne i dansk oversættelse anvendes på kurset

Betingelser
Betaling forfalder ved tilmelding. Faktura fremsendes snarest efter tilmeldingen
Tilmelding er bindende og først gældende når betaling er sket
Hvis kursusafholder ændrer kurset vil der altid være tale om force majeure eller sygdom, der gør, at kurset ikke kan afholdes. I så fald, vil kurset blive flyttet efter aftale med kunden og evt. urefunderbare omkostninger jfr. ovenfor, afholdes af Guardian – SRM
Tilmelding:
Bindende tilmelding sker til gye@guardian-srm.com. Efter tilmelding pr. mail fremsender Guardian mail med ønske om evt. yderligere oplysninger samt faktura
Målgruppe og antal af kursister:
Kurset henvender sig til sikkerhedsansvarlige eller personer, der arbejder med strategisk eller taktisk sikkerhed i organisationer. Holdstørrelse forventes at være mellem 5 og 15 kursister.

Alle deltagere skal medbringe en bærbar / med Wi-Fi.

Kursusbevis:
Der udstedes kursusbevis til kursister, der har deltaget tilfredsstillende på kurset.

Generelt om kurset:
Relevant lovgivning og standarder inddrages som en naturlig del under de relevante emner
Skriftligt kursusmateriale udleveres til kursisterne med relevant lovgivning. Guardian har copyright på materialet, men kopieringspris kan aftales med Guardian
Der kan tilkøbes abonnement på opdatering af materialet i anledning af ændring af standarder eller lovgivning på området
Kurset kan tilrettes på baggrund af kundens konkrete ønsker, idet omfang, det er relevant
Booking af indkvartering:
Foretages af kursisterne selv på selvvalgt sted.

 

TwitterFacebookLinkedInGoogle+

Details

Start:
May 9, 2017 @ 8:00 am
End:
May 10, 2017 @ 5:00 pm