Loading Events

« All Events

ISPS-kursus (København)

March 20, 2019 - March 21, 2019

ISPS kursusOm kurset

Efter terrorangrebene d. 11. september 2001 blev sikkerheden omkring grænser og lufthavne revideret og alvorligt skærpet. De senere år er fokus dog flyttet til havnesikkerhed, som er kommet i centrum i forbindelse med organiseret smugling, terrorisme og flygtningestrømme.

Så hvordan sikrer man bevægelighed for mennesker og varer på en forsvarlig måde?

FNs SOLAS-regler (Safety of Life at Sea) er flere gange blevet strammet op, og siden 1. juli 2004 har der været krav om at havnefaciliteter terrorsikres.

Jfr. SOLAS reglerne vedtog EU direktiv nr. 725 fra 2004, der regulerer området, og direktivet er siden implementeret i dansk lovgivning i to lovbekendtgørelser, hhv. nr. 1461 og 1462 af 30. november 2016. Der er udgivet generelle vejledninger om, hvordan man bør forholde sig, men det er ikke anvist, hvorledes den enkelte havn skal indrettes for at leve op til de mange krav i SOLAS-reglerne, EU-direktivet og bekendtgørelserne.

Guardian’s ISPS-kursus hjælper dig med at få styr på reglerne på en praktisk måde, så du får de nødvendige redskaber til at sikre havnefaciliteter.

Kurset afvikles i København d. 20-21. marts 2019.

Kurser i Jylland afholdes, hvis rekvirenten kan samle mere end tre kursister.

Formål

Kursisterne skal have en indsigt i reglerne, der gør dem i stand til at lede sikkerheden af en havn / havnefacilitet samt kunne projektere og lede en ISPS-sikring af et område, herunder kunne gennemskue tilbud på opførelse af sikringsforanstaltningers prisniveau og Return on Investment (ROI).

Kurset gennemgår relevant lovgivning med fokus på:

 • SOLAS-reglerne (dansk oversættelse anvendes på kurset)
 • EU-reglerne og udmøntningen i de danske bekendtgørelser
 • Bekendtgørelsernes udmøntning i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledninger
 • Sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet
 • Krav til indhegning, herunder hegnstyper, højder, standarder mv.
 • Krav til overvågning, patruljering, adgangs-, opholds- og udgangskontrol
 • Sikring af forskellige havne, herunder:
  • Priser
  • Faldgrupper
  • Beredskabsplaner
  • Kommunikationsplaner

Det praktiske

Målgruppe

Kurset henvender sig til sikkerhedsansvarlige eller personer, der arbejder med strategisk eller taktisk sikkerhed i organisationer. Holdstørrelse forventes at være mellem 5 og 15 kursister.

Underviser

Underviseren er certificeret uvildig sikringsrådgiver, Johnny Dalgaard, der har over 20 års erfaring med sikkerhed fra forsvaret og politiet (Maritimt Politi), og han er ISO 9001: 2015 certificeret under SikkerhedsBranchen og DIC. Han har certifikat nummer 48762 med over 100 points, hvilket vil sige, at han har lov til at yde uvildig sikringsrådgivning af de størst tænkelige projekter.

Johnny Dalgaard har siden 1996 arbejdet som kursusleder og kursusafholder for voksne. Tilfredshedsmålingen på kurserne ligger på 4,8/5.

Sprog

Kurset er på dansk.
ISPS-reglerne i dansk oversættelse anvendes på kurset.

Betingelser

Prisen er DKK 6990,-
Betaling forfalder ved tilmelding. Faktura fremsendes snarest efter tilmeldingen.
Tilmelding er bindende og først gældende, når betaling er sket.
Hvis kursusafholder ændrer kurset, vil der altid være tale om force majeure eller sygdom, der gør, at kurset ikke kan afholdes. I så fald vil kurset blive flyttet efter aftale med kunden, og evt. ikke-refunderbare omkostninger afholdes af Guardian.

Alle deltagere skal medbringe en computer.
Der udstedes kursusbevis til kursister, der har deltaget tilfredsstillende på kurset.
Indkvartering arrangeres af kursisterne selv på selvvalgt sted.

Kursusmateriale

Relevant lovgivning og standarder inddrages som en naturlig del under de relevante emner.
Skriftligt kursusmateriale udleveres til kursisterne med relevant lovgivning. Guardian har copyright på materialet, men kopieringspris kan aftales med Guardian.
Der kan tilkøbes abonnement på opdatering af materialet i anledning af ændring af standarder eller lovgivning på området.
Kurset kan tilrettes på baggrund af kundens konkrete ønsker i det omfang, det er relevant.

Tilmelding

Bindende tilmelding sker til Oscar Cosman Brøndum via ocb@guardian-srm.com Efter tilmelding pr. mail fremsender Guardian en mail med ønske om evt. yderligere oplysninger samt faktura.

 

TwitterFacebookLinkedInGoogle+

Details

Start:
March 20, 2019
End:
March 21, 2019
Event Category: